0905 779 119

oknodesign@gmail.com

Hliníkový systém Aliplast Superial

Popis systému

Systém určený na konštruovanie okien, dverí a stien s vysokými tepelne izolačnými parametrami. Vysoké tepelno izolačné parametre boli dosiahnuté pomocou použitia špeciálnych tepelných vložiek vkladaných medzi tepelné prepážky a okolo výplne. Dostupný široký rozsah profilov zaručuje dosiahnutie požadovaného estetického vzhľadu a odolnosti konštrukcii. Okná je tiež možné inštalovať do fasádnych systémov. Zasklievacie lišty sú dostupné v hranatej a zaoblenej variante. Tvary profilov sú prispôsobené na montáž rôznych druhov obvodových kovaní, vrátane skrytých závesov a PVC kovaní. Široký rozsah sklenených výplní umožňuje používanie všetkých bežných typov dvoj a trojskiel, akustických alebo bezpečnostných. Odvodnenie profilov je dostupné v tradičnej alebo skrytej variante. Dostupná možnosť nízkeho prahu na jedno a dvojkrídlových balkónových dverách,  (konštrukcia s použitím špeciálnych profilov).  Navýšenie parametrov tesnosti konštrukcie vďaka použitiu tesnenia ACRS461. Systém umožňuje navrhovanie moderných riešení okenných konštrukcií v mnohých variantoch. Uplatnia sa pri navrhovaní objektov bytovej výstavby a verejných budov.

Technická špecifikácia

  • Materiál: hliník/polyamid
  • Hĺbka rámu: 75 mm
  • Hĺbka krídla: 84 mm
  • Hrúbka výplne: 14-61 mm
  • Typy okien: jedno, dvojkrídlové otvárané von, otvárané dovnútra
  • Tepelná izolácia Uf*: Uf od 1,08 W/m2K
  • Priepustnosť vzduchu: Trieda 4; norma EN 12207
  • Zaťaženie vetrom: Trieda C5/B5; norma EN 12210
  • Vodotesnosť: Trieda E1950; norma EN 12208

Paleta farieb